თანამშრომლის ფსიქოლოგიური პორტრეტი

 

 

 

ტრენინგის მიზანი თანამშრომლის ფსიქოლოგიური პორტრეტის შედგენა, რომლის შედეგად მონაწილეები საკუთარ თავს გაანალიზებენ, 13 სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით, რაც დაეხმარებათ, რეალიზებასა და წარმატების მიღწევაში.

 

 

ტრენინგის სამიზნე ჯგუფი: ყველა სტრუქტურული რგოლის თანამშრომელი.

კურსის ხელმძღვანელები
კურსის ფორმატი

 

 

მონაწილეების რაოდენობა: 10–12 მსმენელი.

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო სანადირაძე

                             nsanadiradze@agc.ge 

 

ტელეფონი: (+995 32) 2 42 41 81

                     +995 93 551 662

                     +995 77 155 228

 

შინაარსი

13 პარამეტრი, რომლის შედეგად მონაწილეები საკუთარ თავს გაანალიზებენ:

 

1. ზოგადი ფსიქოლოგიური პორტრეტი

2. მოტივაციის ტიპი

3. დემოტივაციის ტიპი

4. ძლიერი მხარე

5. სუსტი მხარე

6. პოტენციალის გამოვლენა

7. როლი გუნდურ მუშაობაში 

8. სტრესის მართვის სტრატეგია

9. ექსტროვერსია/ინტროვერსია 

10.მიჯაჭვულობა/განცალკევება 

11.თვითკონტროლი/იმპულსურობა

12.ემოციური სტაბილურობა 

13.ექსპრესიულობა/პრაქტიკულობა