ფსიქოლოგიური პორტრეტი
ფსიქოლოგიური პორტრეტი

ტრენინგის მიზანი 

თანამშრომლის ფსიქოლოგიური პორტრეტის შედგენის მიზანია თანამშრომლების ფსიქოლოგიური უნარ–ჩვევების გაანალიზება. 13 სხვადასხვა პარამეტრის გამოყენებით ტრენინგის მონაწილეები შეძლებენ გააანალიზონ საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები, გამოავლინონ საკუთარი რესურსები და პოტენციალი წარმატების მიღწევის გზაზე.

ტრეინინგები
 
ტრეინინგების გამოწერა