სტრესის მართვა
სტრესის მართვა

21–ე საუკენეში, ტექნოლოგიური განვითარების სისწრაფე, ახალი  სამუშაო მოთხოვნები, მუდმივი კონკურენცია  დასაქმებული ადამიანებისთვის ძლიერი სტრესის წყაროს წარმოადგენს. პერსონალი მუდმივად ახალი გამოწვევების წინაშე დგას, რომ გაუძლოს დასაქმების ბაზარზე კონკურენციას და წინ წავიდეს. პროფესიულმა სტრესმა შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ადამიანების როგორც ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე, ასევე მათ ფსიქიკურ მდგომარეობაზე. მას ასევე, ძალიან დიდი გავლენა აქვს თანამშრომლების სამუშაო კმაყოფილების დონეზე და  შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე. არსებული კვლევების მიხედვით, თანამშრომლები, რომლებიც ფლობენ სტრესის მართვის სწორ სტრატეგიებს, უფრო კმაყოფილნი არიან თავიანთი სამუშაოთი და ცხოვრებით, უფრო დიდხანს რჩებიან სამსახურში და  არ ეძებენ ახალ სამუშაო  ადგილებს.

თუ თქვენ გაინტერესებთ როგორ შეიძლება ეფექტურად მართოთ თქვენი და თქვენი კოლეგების პროფესიული სტრესი, გააუმჯობესოთ პირადი და სამუშაო ცხოვრების ბალანსი, დაგვიკავშირდით.

 

ტრეინინგები
 
ტრეინინგების გამოწერა