ლექტორები
თამარ ტურაშვილი თამარ ტურაშვილი ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.
რენატა ცომაია რენატა ცომაია პრაქტიკული ფსიქოთერაპევტი და ტრენერი.